Wednesday , 17 July 2024
HOT

Giới thiệu sql server 2012

Miscrosoft vừa thông báo phát hành phiên bản chính thức của SQL Server 2012. Có rất nhiều cải tiến và nhiều tính năng mới được giới thiệu trong phiên bản này. Một số tính năng và công cụ tiêu biểu như:

sql server 2012
Miscrosoft vừa thông báo phát hành phiên bản chính thức của SQL Server 2012.

– SQL Server AlwaysOn.
– xVelocity: một dạng của result_cache trong Oracle 11g.
– Power View.
– SQL Server Data Quality Services.
– PowerPivot.
– Business Intelligence (BI) Semantic Model
– SQL Server Data Tools: công cụ hổ trợ lập trình viên sử dụng cho môi trường SQL Server và cloud SQL Azure.
– Những bổ sung khác cho T-SQL như thêm vào đối tượng sequence, thêm một số hàm mới, hổ trợ (1 phần) ANSI SQL 2011,…

Edition Family cũng giới thiệu thêm phiên bản SQL Server BI ngoài những phiên bản truyền thống như Enterprise, Standard, Developer,…

Việc tính license cũng só thay đổi đáng kể khi chuyển từ việc tính License theo CPU vật lý sang tính theo CPU Core (có phân biệt hệ số cho từng loại CPU).

Download Bản Trail hay Express

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*