Wednesday , 17 July 2024
HOT

Các tính năng mới trong sql server 2012

Chỉ còn vài giờ nữa là sự kiện SQL Server 2012 Virtual Launch sẽ bắt đầu ( 07/03/2012 tính theo giờ Mỹ). Trong sự kiện này sẽ bao gồm hơn 30 Sessions, đề cập đến rất nhiều tính năng mới, theo nhiều khía cạnh khác nhau (quản trị, phát triển, giải pháp BI, …).

Ở Việt Nam, Microsoft cũng đã có 1 số hoạt động tích cực chuẩn bị cho sự kiện ra mắt phiên bản SQL Server 2012 lần này. Workshop về SQL Server 2012 đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra vào ngày thứ 2 (05/03) vừa rồi tại Hồ Chí Minh. Đây là 1 Workshop Training giới thiệu 1 số tính năng mới nổi trội trong SQL Server 2012 dành cho những người quản trị viên (DBA), trong đó đặc biệt chú trọng đến những tính năng cải tiến về bảo mật và giải pháp AlwaysON để đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

Có thể điểm sơ lược 1 số tính năng đáng quan tâm như:

  • Giải pháp AlwaysOn Availability Group
  • Một số cải tiến về bảo mật như: Default Schema cho Windows Group, User-Defined Server Roles, Contained Database, Audit, …

Giải pháp AlwaysOn Availability Group:

Đây là giải pháp thay thế rất đáng giá cho 2 giải pháp Database Mirroring và Log Shipping ở những phiên bản SQL Server trước đây. AlwaysOn Availability Group cung cấp 1 giải pháp hợp nhất trong việc triển khai cả 2 giải pháp HA (High Availability) và DR (Disaster Recovery). Có 2 mô hình có thể lựa chọn triển khai:

A. AlwaysOn Availability Group cho cả local HA và site-to-site DR
B. Kết hợp AlwaysOn Availability Group cho cả local HA và Failover Cluster Instance (FCI) cho DR

Sẽ sớm có 1 loạt bài viết nói rõ hơn về giải pháp này với nội dung dự định như sau:

i. Giới thiệu về giải pháp AlwaysOn
ii. Các chế độ đồng bộ và các chế độ Failover tương quan
iii. Một số mô hình ví dụ có thể triển khai

Một số cải tiến về bảo mật:

Default Schema for Windows Group

Ở phiên bản SQL Server 2008 R2, trong các Instance, người quản trị có thể tạo 1 Login sử dụng chung cho 1 Windows Group. Khi đó mỗi Domain User trong Group đó có thể login vào instance đó mà không cần phải tạo từng login riêng cho từng user. Việc này đã giúp cho người quản trị tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề tồn tại, đó là ngay khi user đó login lần đầu tiên vào và truy cập đến 1 database (để truy vấn dữ liệu, chẳng hạn), 1 user và 1 schema tương ứng sẽ được tự động tạo trong database đó. Như vậy, cứ mỗi user lại có 1 schema khác nhau. Đây chính là 1 hạn chế gây ra nhiều khó khăn trong việc quản trị.

Để khắc phục, phiên bản SQL Server 2012 cung cấp cho người quản trị khả năng gán Default Schema cho 1 Group. Khi đó tất cả User trong Group đều sử dụng chung, một cách ngầm định (implicit), 1 Schema duy nhất.

User-Defined Server Roles

Đây là tính năng quản trị được những người quản trị yêu cầu nhiều nhất. Tính năng này cho phép tạo mới cũng như tùy biến các Server Roles. Như vậy, thay vì chỉ có thể sử dụng các Role có sẵn ở cấp server (fixed-server roles) như ở các phiên bản SQL Server trước đây, người quản trị có thể tạo thêm các User-Defined Server Roles mới phù hợp với yêu cầu quản trị hơn. Ví dụ như khi người quản trị cần gán một số quyền cấp cao (thay đổi các Login, thay đổi 1 số setting của instance, …) cho một user nào đó, thay vì phải gán quyền cao nhất là Sysadmin, người quản trị có thể tạo 1 role mới như DatabaseTuner role với 1 số quyền nhất định.

Contained Databases

Contained Database cung cấp khả năng lưu trữ thông tin chứng thực (credential information) của các user theo trong database thay vì lưu trong Master database như trước đây. Khả năng này giúp cho database ít phụ thuộc vào các system databases hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tính bảo mật trong database được tăng lên và khả năng triển khai các ứng dụng linh hoạt hơn. Sẽ có 2 mức lựa chọn cho 1 Contained Database: Partial và Full. Tuy nhiên, nhiều khả năng tính năng này ở phiên bản SQL Server 2012 sẽ chỉ hỗ trợ ở mức Partial. (và mức Full ở những phiên bản tiếp theo)

Crypto Enchancement

Nhiều thuật toán mã hóa mới cũng như AES256, SHA2 (256 và 512), … được hỗ trợ giúp cho việc mã hóa dữ liệu trong SQL Server 2012 tốt hơn bao hết.

Audit Enhancement

Các tính năng về giám sát cũng được cải tiến rất nhiều trong SQL Server 2012, có thể kể ra 1 số tính năng như: User-defined Audit cho phép các ứng dụng có thể ghi lại log với những thông tin mong muốn theo cơ chế giám sát của SQL Server; Filtering Audit giúp lọc những thông tin mong muốn sẽ ghi xuống log theo những điều kiện được định nghĩa trước; … và đặc biệt là các tính năng về Audit sẽ được hỗ trợ trên tất cả các bản (edition) SQL Server 2012 khác nhau.

Các tài liệu liên quan đến Workshop Training, bao gồm slide + lab scripts, có thể tìm thấy tại đây.

Hiện tại Microsoft cũng đã cho phép tải phiên bản SQL Server 2012 RTM 1 cách rộng rãi ngay trang chủ của SQL Server 2012.

Thời gian phát hành chính thức phiên bản SQL Server 2012 là cuối tháng 03/2012.

Nguồn: q u a n g n h a t 1 4 0 1 .w o r d p r e s s . c o m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*