Monday , 20 May 2024
HOT

Tag Archives: mvc

Kiến trúc Model-View-Presenter (MVP) trong .NET

Trong các nền tảng lập trình hiện đại như .NET, khi các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ lập trình giao diện người dùng (UI) ngày càng trở nên mạnh mẽ và tiện dụng thì người ta có xu hướng đưa nhiều xử lý bên ngoài vào các lớp UI. Kết quả là các UI chứa nhiều xử lý ... Read More »

Những điểm mới trong ASP.NET MVC 3

ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng hiện có rất dễ dàng. Bài viết này ... Read More »

ViewBag và ViewData trong MVC.Net

ASP.NET MVC 3 được xây dựng trên nền tảng .NET Framework 4.0, và nó tận dụng được các tính năng mới của .NET 4.0, trong đó có kiểu dữ liệu dynamic. Trước đây bạn sẽ sử dụng thuộc tính ViewData để chuyển dữ liệu (model) cho View để render trang html. Bây giờ bạn sẽ có thêm thuộc tính ViewBag ... Read More »

Best Practices for ASP.NET MVC: Controller (Phần 3)

Controller (với một action method cụ thể) được gọi bởi hệ thống định tuyến (routing system) bằng cách dựa trên dạng của URL. Controller nhận vào input từ routing system, trong đó bao gồm cả các thành phần trong HTTP request context (session, cookies, browser, …). [br][br] Nên: dùng model binding thay vì tự xử lý request. ASP.NET trừu tượng ... Read More »

Best Practices for ASP.NET MVC: View (Phần 2)

Bài viết này giới thiệu một tập các hướng dẫn lập trình nhắm đến các lập trình viên ASP.NET MVC. Tất nhiên, bạn, với tư cách là nhà phát triển sẽ vẫn là người quyết định cuối cùng trong việc chọn hướng dẫn nào phù hợp nhất. [br][br] Các khuyến nghị trong việc tạo View Vai trò chính của một ... Read More »

Giới thiệu mô hình MVC

Xuất xứ Tất cả bắt đầu vào những năm 70 của thế kỷ 20, tại phòng thí nghiệm Xerox PARC ở Palo Alto. Sự ra đời của giao diện đồ họa (Graphical User Interface) và lập trình hướng đối tượng ( Object Oriented Programming) cho phép lập trình viên làm việc với những thành phần đồ họa như những đối ... Read More »