Wednesday , 17 July 2024
HOT

Bài 7: Security trong WCF

Các bài trước chúng ta đã biết qua về các thành phần tạo nên một dịch vụ trên Windows Communication Foundation, đồng thời cũng biết cách xây dựng một client để sử dụng các dịch vụ đó. Tuy vậy chúng ta chưa hề đề cập tới một vấn đề rất quan trọng trong truyền dữ liệu đó là việc đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như tính nhất quán của dữ liệu. Trong một môi trường phân tán, việc truyền và gửi dữ liệu giữa client với dịch vụ cần phải được bảo vệ khỏi sự dòm ngó của những đối tượng không mong muốn. Bạn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng, dữ liệu chỉ trao đổi giữa các thành phần có đủ thẩm quyền mà thôi.

Với yêu cầu trên, Windows Communication Foundation cung cấp cho bạn một nền tảng cho phép bạn thực hiện trao đổi dữ liệu (bản tin) thông qua rất nhiều giao thức khác nhau, trong đó có cả các giao thức hỗ trợ bảo mật để phù hợp với từng yêu cầu của bạn.

Bài này sẽ tập trung thảo luận về các khía cạnh khác nhau về bảo mật với Windows Communication Foundation và cách khai thác chúng. Mặc dù lĩnh vực bảo mật thông tin là một lĩnh vực rất lớn, trong bài này chúng ta chỉ tập trung vào khía cạnh bảo mật bản tin trong WCF mà thôi. Chúng ta sẽ thảo luận những vấn đề sau:

  • Tổng quan về bảo mật với Windows Communication Foundation
  • Lập trình với bảo mật trong Windows Communication Foundation

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 7: Security trong WCF

Source Code Example: Download

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*