Monday , 20 May 2024
HOT

Bài 2: Mô hình lập trình với WCF

Nhìn lướt qua thì thấy rằng WCF có vẻ rối rắm phức tạp. Tuy nhiên nếu bạn hiểu về WSDL (Web Service Description Language) và về Web services (các dịch vụ web), thì việc nắm được các khái niệm trong WCF rất đơn giản. Nhưng nếu không quen về các khái niệm trên, để hiểu được khái niệm trong WCF thông qua bài trước quả là một việc hơi quá sức, do WCF có quá nhiều lớp và thành phần

Tuy vậy, WCF hay ở chỗ là nó đem đến một mô hình lập trình và dịch vụ rất đơn giản. Mặc dù nền tảng bên dưới cho WCF tương đối lớn, WCF được xây dựng trên cơ sở .NET Framework do đó bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình và nền tảng quen thuộc để làm việc với nó. Thêm nữa, khi phát triển các dịch vụ với WCF bạn chỉ cần biết cách sử dụng một phần của các lớp đó mà thôi. Cách tốt nhất để học cách phát triển các dịch vụ với WCF là làm việc trực tiếp với nó. Bài này giới thiệu với các bạn mô hình lập trình với WCF, đồng thời hướng dẫn các bạn xây dựng một dịch vụ WCF đầu tiên

1. Mô hình lập trình WCF
1.1 Sử dụng phương pháp hướng đối tượng hay hướng dịch vụ?

Nếu các bạn đã học qua môn học về các phương pháp lập trình hẳn sẽ thấy có 2 phương pháp chính là hướng thủ tục và hướng đối tượng. Và phương pháp hướng đối tượng trong thời gian gần đây được phát triển rất mạnh và được hỗ trợ ngay trong các ngôn ngữ lập trình như C# hay VB.NET. Khi làm việc với các dịch vụ web bạn đã làm quen với một phương pháp nữa là lập trình hướng dịch vụ (Service-oriented programming). Microsoft đã cung cấp nhiều công cụ trên .NET Framework để hỗ trợ phương pháp lập trình này thông qua các lớp trong không gian tên: System.Web.Services.

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 2: Mô hình lập trình với WCF

Source Code Example: Download

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*