Friday , 21 June 2024
HOT

Tag Archives: mô hình

Mô hình MVVM (Model – View – ViewModel)

I. IntroductionMục đích của bài viết này nhằm giới thiệu về MVVM patern (Model – View – ViewModel). Những nội dung trong bài này được tổng hợp lại từ 2 bài viết trên codeproject (xem thêm tại phần tham khảo). Nói sơ qua một chút về pattern này, MVVM thường được sử dụng trong lập trình các ứng dụng WPF ... Read More »

Bài 2: Mô hình lập trình với WCF

Nhìn lướt qua thì thấy rằng WCF có vẻ rối rắm phức tạp. Tuy nhiên nếu bạn hiểu về WSDL (Web Service Description Language) và về Web services (các dịch vụ web), thì việc nắm được các khái niệm trong WCF rất đơn giản. Nhưng nếu không quen về các khái niệm trên, để hiểu được khái niệm trong WCF ... Read More »