Friday , 21 June 2024
HOT

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2011 bằng hình ảnh step by step

Microsoft đã ra mắt phiên bản tiếp theo của SQL Server với code name là Denali, Microsoft SQL Server 2011 CTP 1 (Community Technology Preview 1)

Bạn có thể download SQL Server 2011 Denali CTP 1 về tại đây

Cấu hình tối thiểu:

– Hệ điều hành: Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 & Windows Server 2008 R2 (Windows XP không được hỗ trợ)
– Ngoài ra bạn cần có: Windows PowerShell 2.0, Microsoft .Net Framework 3.5 SP1, .Net Framework 4.0, .Net Framework 4.0 Update

Trong bài này tôi sẽ cài đặt SQL Server 2011 Denali CTP trên phiên bản Windows Server 2008 R2

Sau khi download bạn click vào file setup để giải nén

Bạn click tiếp vào file Setup.exe để cài đặt

Bạn chọn tab Installation

CLick OK để tiếp tục

Chọn Product Key (ở đây tôi chọn bản Free Edition) > Click Next

Click I accept the license terms > Next

Click Install

Sau khi bạn hoàn tất các yêu cầu về phần cứng và phần mềm để cài cho SQL Server 2011 Denali bạn click Next

Chọn SQL Feature Installation > Click Next

Bạn chọn các Feature cần thiết để chạy SQL Server > Click Next

Click Next

Bạn chọn Name Instance (ở đây tôi chọn là SQLServer2011 do tôi đã cài phiên bản trước của SQL là SQL Server 2008 R2)

Yêu cầu ổ đĩa cài đặt của bạn phải còn trống 3,4GB

Bạn chọn account để chạy các Service của SQL Server

Bạn chọn chế độ Authentication Mode là Mixed Mode và đặt Password cho user sa (password phải có ký tự đặc biệt)

User để chạy Analysis Services (ở đây tôi chọn là Current User)

Reporting Error về cho Microsoft

Cài đặt & cấu hình Rules > click Next

Sẵn sàng cài đặt

Tiến trình đặt cài đặt SQL Server 2011 Denali

Cài đặt hoàn tất

N g u ồ n: m e o t o m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*