Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: cài đặt

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 bằng hình ảnh

Sau khi đăng nhập với quyền quản trị (admin) bạn bắt đầu cài đặt SQL Server 2008, sau khi chạy file Setup.exe nó sẽ ra thế này, bạn chọn tiếp “Tab” Installation, chọn New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation Chờ Setup check các điều kiện cần thiết trước khi cài đặt Sau khi ấn vào OK Setup ... Read More »