Friday , 21 June 2024
HOT

Bài 4: Contracts trong WCF

Trong các bài trước, chúng ta đã nói đến các địa chỉ (address) và bindings trong Windows Communication Foundation. Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn về thành phần thứ ba rất quan trọng của WCF, đó là các contract (giao kèo). Nội dung của bài này sẽ tập trung vào thảo luận các loại contract, một số ví dụ để định nghĩa contract và lập trình với contract.

Tất cả các ví dụ mà bạn đã thấy và làm việc ở các bài trước cho đến giờ đều sử dụng và cài đặt các contract. Mặc dù đã làm việc với contract, nhưng chúng ta chưa nói một cách chi tiết về contract là gì, có các loại contract nào và làm thế nào để làm việc với chúng. Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề trên theo thứ tự sau:

  • Các loại (kiểu) của contract trong WCF
  • Làm thế nào để định nghĩa các kiểu contract khác nhau
  • Ví dụ về các contract

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 4: Contracts trong WCF

Source Code Example: Download

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*