Friday , 21 June 2024
HOT

Tag Archives: copy bài viết

Cách google phân biệt bài viết copy từ site khác

Việc google crawl và đánh chỉ mục cho một website như thế nào.Với ý kiến của mình thì BOT của google khi đọc được content trên trang với một bài viết mới nhất. Việc đầu tiên là google sẽ đọc nội dung trang và check xem nó là bài viết được copy hay một bài viết mới nhất. Sau đó ... Read More »