Sunday , 19 May 2024
HOT

Tìm hiểu về Web Services

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu Webservices? Webservice là gi? Công dụng của nó như thế nào?  

Trước tiên tìm hiểu qua về webservice. Web Services là một chuẩn để xây dựng và phát triển ứng dụng phân tán, có khả năng làm việc trên mọi hệ điều hành, mở rộng khả năng phối hợp giữa các ứng dụng, có thể tái sử dụng, tăng cường sự giao tiếp giữa Client và Server thông qua môi trường Web.

Khi bạn xây dựng và phát triển một ứng dụng phân tán với số lượng người dùng lên đến hàng trăm, hàng nghìn người ở nhiều địa điểm khác nhau, khó khăn đầu tiên mà bạn gặp phải là sự giao tiếp giữa Client và Server bị tường lửa (firewalls) và Proxy Server ngăn chặn lại. 

Web Services được xây dựng dựa trên SOAP (Simple Object Access Protocal). SOAP có thể được gọi thực hiện và trả về kết quả Text (theo định dạng XML) và có khả năng hoặt động “xuyên qua” tường lửa. 

Webservice cho phép máy chủ cung cấp dịch vụ trao đổi và truyền dữ liệu với máy client. Khi máy phía client gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu, phía Server kiểm tra yêu cầu và trả lời yêu cầu dữ liệu của client bằng cách truyền dữ liệu dựa trên chuẩn SOAP (Theo định dang XML). Các dữ liệu truyền qua lại giữa Client và server thường có yêu cầu về tính bảo mật và an toàn dữ liệu nên thường được mã hóa bằng một thuật toán mã hóa nào đó mà cả Client và Server đều phải tuân thủ để đảm bảo truyền tải dữ liệu chính xác. Như vậy khi có yêu cầu từ phía Client thì Server sẽ mã hóa dữ liệu trả về và gửi cho phía Client. Phía Client nhận được dữ liệu mã hóa và dùng thuật toán giải mã để lấy dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*