Thursday , 6 May 2021
HOT

Author Archives: admin

Tự tạo file reset.css cho riêng bạn

Rất nhiều người mới đến với CSS không nhận ra tầm quan trọng của việc tạo một file “reset.css”. Tại sao lại như vậy? Bạn cần biết rằng, mỗi trình duyệt đều có một kiểu style mặc định sẵn, và không phải tất cả là giống nhau. Và khi bạn sắp xếp mọi thứ thật đẹp trên trình duyệt này ... Read More »

Những điều cần tránh khi viết CSS

Trong bài trước chúng ta đã được hiểu sơ qua về CSS trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những điều cần tránh khi viết CSS Bài 2 – Những điều cần tránh khi viết CSS Những điều cần tránh trong khi viết mã HTML và CSS nếu bạn muốn website của mình hiển thị tốt ở hầu ... Read More »

Học CSS căn bản

Nếu bạn là người thực sự muốn tìm hiểu về CSS, thì bạn không thể không tìm hiểu cách viết giản lược (shorthand) trong CSS. Cách viết này thực sự mang lại những lợi ích và tiện lợi khi bạn sử dụng CSS. Trước khi đi vào phân tích những tiện lợi mà nó mang lại, tôi xin lấy một ... Read More »

Kỹ thuật phân trang dữ liệu trong SQL server sử dụng cho Asp.net

Phân trang dữ liệu là đề tài được nói đến khá nhiều, Nếu dữ liệu của bạn ít bạn có thể dùng Tools có sẵn của Visual Studio, Nhưng có điều với các công cụ có sẵn này khi bạn dùng thì lệnh truy vấn dữ liệu bạn luôn phải truy vấn toàn bộ và Bind vào một control, như ... Read More »

Tạo mã bảo vệ captcha chống spam trong asp.net

Các trang web hiện nay sử dụng captcha rất phổ biến để tránh Spam. Captcha thường có dạng một hình ảnh hoặc đoạn flash chứa những kí tự ngẫu nhiên được làm biến dạng nhằm gây khó khăn cho các chương trình có khả năng nhận diện kí tự. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn tạo chức năng ... Read More »

Chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong C# , javascript và mssql server

Trong khi lập trình có khi bạn cần lọc dấu chuỗi tiếng việt (Unicode) thành chuỗi không dấu. Ví dụ trong Form đăng nhập hoặc đăng ký thành viên bạn không muốn TenDangNhap có dấu, hoặc các liên kết không dấu, Tôi sẽ giới thiệu các hàm lọc dấu trong C#, javascript và SQL Server 1. Hàm lọc dấu tiếng ... Read More »

Hàm Split trong MSSQL server

Trong SQL không có hàm Split nhưng ta cũng có thể xây dựng hàm này để áp dụng, Kết quả trả về của hàm này là một bảng CREATE FUNCTION [dbo].[fnSplit]( @strInput NVARCHAR(4000), @char char(1)) RETURNS @Tbl TABLE (id int IDENTITY(1,1),part NVARCHAR(1000)) AS BEGIN DECLARE @SubStr NVARCHAR(100), @i INT SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0) WHILE @i > 0 BEGIN ... Read More »

Convert chuỗi TCVN sang Unicode và Unicode sang TCVN trong mssql

Bài viết này hướng dẫn các bạn convert chuỗi TCVN sang Unicode và ngược lại Unicode sang TCVN trong mssql 1. Hàm convert chuỗi TCVN sang Unicode CREATE Function [dbo].[fTCVNToUnicode]( @strInput VARCHAR(4000)) RETURNS NVARCHAR(4000) AS BEGIN DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000) DECLARE @TCVN CHAR(671) DECLARE @UNICODE CHAR(671) SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,169 ... Read More »

Thống kê truy cập website trong asp.net sử dụng database

Trong bài viết trước “Thống kê truy cập website trong asp.net sử dụng global.asax” tôi đã hướng dẫn bạn thống kê truy cập website qua text. Có bạn gửi yêu cầu viết bài thống kế truy cập website sử dụng database. Đáp ứng yêu cầu trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một bộ đếm thống ... Read More »