Monday , 20 May 2024
HOT

Tag Archives: vi

Trình soạn thảo văn bản VIM trong linux và các phím thường sử dụng

Linux có nhiều chương trình cho phép soạn thảo văn bản như: vi, emacs, joe, pico, ed, nano, … Chương trình soạn thảo văn bảnvi, theo chuẩn POSIX, có mặt hầu hết trên các hệ điều hành Linux. I. Khởi động vi – Các chế độ trong vi Khởi động vi, thường với tên tập tin cần soạn thảo: vi ... Read More »