Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: SEO vs GA

Sự khác biệt giữa SEO và Google Adwords

Điểm mạnh của Adwords: – Chi phí hàng tháng thấp. – Phù hợp cho những đơn vị có tiềm năng kinh tế chưa mạnh. – Có lợi cho những đơn vị nhiều tiền muốn chiếm lĩnh thị phần trên Serp – Lợi nhuận tức thì, thậm chí sau 15 phút như các đơn vị chạy adwords đang quảng cáo. – ... Read More »