Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: read pdf file

View file pdf trong asp.net

Xây dựng ứng dụng xem file PDF (Acrobat) trên website. Bài viết này thảo luận làm thế nào để tạo ra một ASP.NET PDF User Control mà không phụ thuộc vào phần mềm Acrobat được cài đặt. 1. Các khái niệm cơ bản · Trước phải xác định có bao nhiêu trang trong 1 file PDF (PdfLibNet – xpdf) · ... Read More »