Sunday , 19 May 2024
HOT

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 bằng hình ảnh

Sau khi đăng nhập với quyền quản trị (admin) bạn bắt đầu cài đặt SQL Server 2008, sau khi chạy file Setup.exe nó sẽ ra thế này, bạn chọn tiếp “Tab” Installation, chọn New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation

Cách cài đặt SQL Server 2008

Chờ Setup check các điều kiện cần thiết trước khi cài đặt

Cách cài đặt SQL Server 2008

Sau khi ấn vào OK Setup sẽ hỏi bạn Product Key, ở đây Key có dạng AB1C2-DEF34-G5H67-IJKLM-89NOP bạn phải nhập đầy đủ rồi ấn Next

Cách cài đặt SQL Server 2008

Chọn I accept the license terms rồi ấn tiếp Next

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

Sau khi ấn Next Setup sẽ hỏi bạn cài đặt các Feature (ở đây mình chọn Full)

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cài đặt Instance mới hoặc để Default (nếu bạn đã cài SQL Server 2000 hoặc 2005 trước rồi thì phải đặt Instance name khác)

Cách cài đặt SQL Server 2008

Thiết lập quyền chạy dịch vụ (services)

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

Thiết lập tiếp quyền quản trị (admin) & Authentication Mode, nếu bạn chọn Mixed Mode bạn sẽ phải nhập Password cho User sa

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

 Các bạn ấn tiếp và Add Current User (lấy User hiện tại làm người quản trị)

Cách cài đặt SQL Server 2008

Thiết lập đường dẫn mặc định lưu trữ dữ liệu (các file mdf,backup…)

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

Cách cài đặt SQL Server 2008

Tiến hành cài đặt

Cách cài đặt SQL Server 2008

Nếu nó hiện ra cái bảng này thì có nghĩa bạn đã cài đặt xong SQL Server 2008 rồi đấy, nếu có lỗi bạn phải xem lại các bước bên trên xem có sai ở đâu không.

Cách cài đặt SQL Server 2008

N g u ồ n : m e o t o m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*