Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: remote url

How to post file to remote url

Bạn cần gửi file tới một URL xác đinh, url đó có thể nằm ngoài website (remote url) hoặc trong website của bạn. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề gửi file bằng cách sử dụng phương thức post (post method) trong asp.net Code xử lý với file cần upload, file này sử dụng method post ... Read More »