Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: HA & DR

Giải pháp AlwaysOn trong SQL Server 2012

AlwaysOn là 1 giải pháp toàn diện, đơn giản và linh hoạt đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống (High Availability) và khả năng phục hồi dữ liệu sau thảm họa (Disaster Recovery) mới được cung cấp trong SQL Server 2012. SQL Server AlwaysOn hoạt động dựa trên nền tảng Windows Server Failover Clustering (WSFC) để có thể ... Read More »