Friday , 22 February 2019
HOT

MSSQL Server

Tạo Linked Server trong sql server

Linked Server là cơ chế cho phép kết nối từ một SQL Server tới một database server khác (có thể là SQL Server hoặc các hệ thống khác). Nó giúp việc truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu từ một server ở xa rất thuận tiện. Tạo Linked server Để tạo linked server, trong Management Studtio 2008 bạn mở rộng ... Read More »

Thống kê trong sql server bằng pivot table

Trong quá trình lấy số liệu, thiết lập bảng biểu và báo cáo, một trường hợp thường gặp là bạn phải hiển thị dữ liệu từ dạng dòng chuyển thành cột. Kiểu truy vấn như vậy gọi là Crosstab-Query. Từ phiên bản SQL Server 2000 trở về trước, không có một lệnh nào trực tiếp hỗ trợ việc truy xuất ... Read More »

Các Loại JOIN Trong SQL Server

JOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng lại với nhau. Khi bạn cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, bạn cần dùng JOIN. Đây có lẽ là chức năng được dùng nhiều nhất khi lập trình T-SQL. Nó giúp tái hiện lại thông ... Read More »

Phân trang trong sql server

QL Server 2005 có một chức năng ROW_NUMBER có thể giúp với hồ sơ phân trang cho các bạn các ứng dụng cơ sở dữ liệu. ROW_NUMBER trả về một số tuần tự, bắt đầu từ 1, cho mỗi hàng trả lại trong một tập kết quả. Nếu muốn trang đầu tiên hiện10 bản ghii được sắp xếp theo Ngày ... Read More »

So sánh Delete và Truncate trong sql server

SQL Server cung cấp 2 phương pháp để xóa dữ liệu, DELETE và TRUNCATE. Cú pháp của hai lệnh này như sau: DELETE dbo.Tblxxx WHERE... hoặc DELETE a FROM dbo.Tblxxx a WHERE... Khi cần xóa dữ liệu với điều kiện liên quan đến bảng khác: DELETE a FROM dbo.Tblxxx a JOIN dbo.Tblyyy b ON a.Col1 = b.Col1 hoặc: DELETE a ... Read More »

Giải pháp AlwaysOn trong SQL Server 2012

AlwaysOn là 1 giải pháp toàn diện, đơn giản và linh hoạt đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống (High Availability) và khả năng phục hồi dữ liệu sau thảm họa (Disaster Recovery) mới được cung cấp trong SQL Server 2012. SQL Server AlwaysOn hoạt động dựa trên nền tảng Windows Server Failover Clustering (WSFC) để có thể ... Read More »

AUDIT trong SQL Server 2012

Ngoài những tính năng về Audit đã có trong các phiên bản trước, SQL Server 2012 cung cấp thêm rất nhiều tính năng mới, trong đó bao gồm một số cải tiến mạnh mẽ cho khả năng giám sát (audit) SQL Server. Phần đầu của bài viết này xin khái quát lại tất cả những tính năng về audit có ... Read More »

Cách tính License SQL Server 2012

Trong phiên bản SQL Server 2012, cách tính license vẫn dựa trên cách tính license ở phiên bản SQL Server 2008 R2 trước đây, với 1 số điểm thay đổi nhỏ. Sẽ có 3 bản (edition) chính trong SQL Server 2012: Enterprise: cho việc phát triển những cơ cở dữ liệu của những ứng dụng quan trọng và kho dữ ... Read More »

Các tính năng mới trong sql server 2012

Chỉ còn vài giờ nữa là sự kiện SQL Server 2012 Virtual Launch sẽ bắt đầu ( 07/03/2012 tính theo giờ Mỹ). Trong sự kiện này sẽ bao gồm hơn 30 Sessions, đề cập đến rất nhiều tính năng mới, theo nhiều khía cạnh khác nhau (quản trị, phát triển, giải pháp BI, …). Ở Việt Nam, Microsoft cũng đã ... Read More »

Giới thiệu sql server 2012

Miscrosoft vừa thông báo phát hành phiên bản chính thức của SQL Server 2012. Có rất nhiều cải tiến và nhiều tính năng mới được giới thiệu trong phiên bản này. Một số tính năng và công cụ tiêu biểu như: Miscrosoft vừa thông báo phát hành phiên bản chính thức của SQL Server 2012. - SQL Server AlwaysOn. - ... Read More »