Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: view model

Mô hình MVVM (Model – View – ViewModel)

I. IntroductionMục đích của bài viết này nhằm giới thiệu về MVVM patern (Model – View – ViewModel). Những nội dung trong bài này được tổng hợp lại từ 2 bài viết trên codeproject (xem thêm tại phần tham khảo). Nói sơ qua một chút về pattern này, MVVM thường được sử dụng trong lập trình các ứng dụng WPF ... Read More »