Friday , 21 June 2024
HOT

Tag Archives: life circle

Vòng đời của tên miền quốc tế

Các giai đoạn trong vòng đời của tên miền 1.Available Giai đoạn này tên miền chưa được ai đăng ký. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ. (?) Tên miền hợp lệ phải có điều kiện gì? Chỉ có thể bao gồm chữ cái, chữ số hoặc dấu – Chiều dài tối đa ... Read More »