Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: lambda

Biểu thức Lambda

Biểu thức lambda là một phương cách mới trong việc tạo các hàm vô danh (anonymous). Nó có thể chứa các câu lệnh cũng như các biểu thức khác. Một biểu thức Lambda trả về kết quả của một biểu thức và có dạng như sau: (input parameters) => expression   Dấu mở và đóng ngoặc là tùy chọn trong ... Read More »