Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: Presenter

Kiến trúc Model-View-Presenter (MVP) trong .NET

Trong các nền tảng lập trình hiện đại như .NET, khi các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ lập trình giao diện người dùng (UI) ngày càng trở nên mạnh mẽ và tiện dụng thì người ta có xu hướng đưa nhiều xử lý bên ngoài vào các lớp UI. Kết quả là các UI chứa nhiều xử lý ... Read More »