Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: tùy biến

Tùy biến Meta Description và Meta Keywords trong ASP.NET

Khi tạo website asp.net bạn có thể dễ dàng tùy biến Title của website thông qua thuộc tính Page.Title tại sự kiện Page_Load nhưng bạn muốn website của mình thân thiện với Search Engine hơn qua việc thêm 2 thẻ <meta name=”description” và <meta name=”keywords” Trong ASP.NET 3.5 bạn không thể đưa 2 thẻ này vào trang dễ như thẻ ... Read More »