Monday , 5 June 2023
HOT

Tag Archives: reset

Khôi phục mật khẩu admin trong wordpress

Nếu vì một lý do nào đó mà tài khoản admin của bạn bị đổi, hoặc bạn quên mất tài khoản đăng nhập, đặc biệt là bạn không thể tạo mật khẩu mới khi chức năng gửi mail kèm theo đường dẫn để bạn tạo mật khẩu mới không hoạt động . Nếu phải rơi vào tình cảnh này thì ... Read More »