Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: mvc view

Best Practices for ASP.NET MVC: View (Phần 2)

Bài viết này giới thiệu một tập các hướng dẫn lập trình nhắm đến các lập trình viên ASP.NET MVC. Tất nhiên, bạn, với tư cách là nhà phát triển sẽ vẫn là người quyết định cuối cùng trong việc chọn hướng dẫn nào phù hợp nhất. [br][br] Các khuyến nghị trong việc tạo View Vai trò chính của một ... Read More »