Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: ip

Cấu hình IP trong Windows bằng command line

Để cấu hình IP cho một máy trên Windows, hầu như tất cả chúng ta đều đã quen với giao diện của My Network Places và ngay cả trong giáo trình học của Windows (MCSA chẳng hạn) cũng không giới thiệu cách config IP bằng command line, có lẽ nó đã đi vào dĩ vãng với DOS. Nhưng với những ... Read More »