Sunday , 19 May 2024
HOT

Tag Archives: embed html

Chèn code html vào bài viết wordpress

Như các bạn đã biết wordpress không hiển thị các code html hay php được chèn trực tiếp vào post, page. Để khắc phục điều này thì nhiều plugin đã ra đời ( bạn search từ khóa embed trên trang chia sẻ plugin của wp sẽ có vô số plugin có chức năng đó ). Nhưng trong bài viết này ... Read More »