Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: cách tính

Cách tính License SQL Server 2012

Trong phiên bản SQL Server 2012, cách tính license vẫn dựa trên cách tính license ở phiên bản SQL Server 2008 R2 trước đây, với 1 số điểm thay đổi nhỏ. Sẽ có 3 bản (edition) chính trong SQL Server 2012: Enterprise: cho việc phát triển những cơ cở dữ liệu của những ứng dụng quan trọng và kho dữ ... Read More »