Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: linked server

Tạo Linked Server trong sql server

Linked Server là cơ chế cho phép kết nối từ một SQL Server tới một database server khác (có thể là SQL Server hoặc các hệ thống khác). Nó giúp việc truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu từ một server ở xa rất thuận tiện. Tạo Linked server Để tạo linked server, trong Management Studtio 2008 bạn mở rộng ... Read More »