Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: có dấu

Chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong C# , javascript và mssql server

Trong khi lập trình có khi bạn cần lọc dấu chuỗi tiếng việt (Unicode) thành chuỗi không dấu. Ví dụ trong Form đăng nhập hoặc đăng ký thành viên bạn không muốn TenDangNhap có dấu, hoặc các liên kết không dấu, Tôi sẽ giới thiệu các hàm lọc dấu trong C#, javascript và SQL Server 1. Hàm lọc dấu tiếng ... Read More »