Monday , 20 May 2024
HOT

Tag Archives: address and binding

Bài 3: Address và Binding trong WCF

Những bài trước chúng ta có nói qua khái niệm về những thành phần của điểm cuối, một trong những thành phần được nhắc tới là các địa chỉ, cách chúng được sử dụng trong điểm cuối và vai trò quan trọng của chúng trong liên lạc. Như đã biết, mọi điểm cuối đều cần có một địa chỉ để ... Read More »